The world’s most exquisite treatment table. Designed and crafted to perfection.

Recent Work

Recent work

massage-table

...

massage-table

...

massage-table

...

More About Our Company

RISIKO VURDERING / BRUGER VEJLEDNING

For brug af

Body-sds BRIKSEN

———————————–

Body-sds BRIKSEN er et kvalitets produkt.  For at imødekomme sikkerheds risiko skal denne vejledning gennemlæses før brug.  Det er brugerens/ ejerens fulde ansvar at briksen kun bruges efter de foreskrevne regler i den efterfølgende betjeningsvejledning.

ELEKTRISKE FUNKTIONER

Alle elektriske funktioner kan betjenes via den kabelforbundne kontrolbox eller den trådløse fjernbetjening.

Briksen tilsluttes 230V / 50 Hz med jord.

Første gang der skal tilsluttes 230V / 50 Hz skal batteriet fuldt oplades før brug.

Briksen har et selvstændigt back-up batteri.

Briksen udsender en hyletone når batteriet skal oplades. Batteriets levetid forlænges hvis det oplades inden hyletonen optræder.

Fjernbetjeningen til briksen har 3 faste hukommelser, programknapper 1 – 2 – 3 som bringer briksen i tre forprogrammerede indstillinger.

Ved indprogrammering af indstilling 1, holdes knap S nede og knap nr. 1 trykkes ned indtil briksen afgiver et signal.

Samme procedure gælder på knap 2 og 3.

For at genkalde de indprogrammerede indstillinger trykkes henholdsvis knap 1-2- 3 nede, indtil den forprogrammerede position er opnået.

Du styrer briksens bevægelser med knapperne A – B – C og D.

Briksens indstillinger kan nulstilles ved at køre alle motorer i 0- position, det vil sige:

1. Briksen køres i bundstilling

2. Endestykket køres i bundstilling

3. Hovedgærdet køres i topstilling

4. Vippeanordningen på hovedgærdet køres i bund

Skærmbillede 2015-02-24 kl. 12.39.58

På den kabelforbundne enhed nulstilles briksens indstillinger ved at  op/ned funktionen på knap 2 holdes nede samtidig i 10 sekunder, indtil den giver signal.

Fjernbetjening med kabel

Briksens egenvægt: ca. 100 kg.

Briksens min. længde: 1700 mm

Briksens bredde: 710 mm

Belastningen må ikke overstige 280kg fordelt fra centeret på briksen.

FODHVILER:

Fodhvileren kan trækkes ud i den ønskede behandlerlængde, dette foregår manuelt ved at trække ud i fodhvileren og den kan fastlåses i den ønskede position med et håndtag, der sidder på siden af briksen. Håndtaget skal betjenes ganske let med ca. 100 grams tryk, da dette er rigeligt til at låse.

Op og ned-funktionen foregår med en motor som betjenes af fjernkontrollen.

Den kan bruges når klienten ligger på maven, sådan at man opnår let bøjede knæ under behandlingen, denne funktion er især god hvis man har klienter med stive muskler i benene eller dårlige knæ. Højeste løft er 100 mm.

Hvis man ved betjening af fodhvileren skulle få en hånd imellem pladerne, er der ingen klemningsfare, men hvis det skulle ske, skal akslen føres tilbage imellem de 2 plader og føres ind i tophullet.

(der henvises til videoinstruktion)

ARMSTØTTERNEs funktion er at armene ikke glider ud over siderne på madrassen, disse er monteret på begge sider.

Armstøtternes placering er under madrassen, når de ikke er i brug.

Du frigører armstøttens låseanordning ved at aflaste armstøttepuden med den ene hånd, den anden hånd trækker den fjederbelastede låseanordning ud, herefter fjernes samtidig den hånd som du brugte til at frigøre låsemekanismen og armlænet kan vippes op i selvlåsende position.

Når armstøtterne ønskes tilbage under briksen, holder man med den ene hånd på armstøtten mens den anden hånd trækker ud i det lille håndtag til låsemekanismen frigøres, og derefter fører du armstøtten ned til den automatiske låsefunktion under madrassen.

(der henvises til videoinstruktion)

ARMHVILERNE på hovedgærdet kan vippes ned ved at trække ud i et lille håndtag, som er fjederbelastet. Samtidig trækkes armhvileren ud imod dig selv. Du fjerner hånden fra låsen og vipper armhvileren ned til lodret stilling.

Når armhvileren skal op til vandret position (retur) vipper du den op til vandret stilling og derefter trykker den indtil låsesystemet giver et klik og mærker efter, den er låst i positionen.

(der henvises til videoinstruktion)

Ved at følge foranstående instrukser, undgår du at få fingrene i klemme.

ADVARSEL:

HOVEDGÆRDE, FOD- og ARMHVILERE samt ARMSTØTTER kan ikke agere som siddeplads for klienter, det er derfor dit ansvar, at sikre dette ikke forekommer, idet briksens konstruktion ikke har taget højde for disse belastninger.

HÅNDTAGENE  til hovedgærdets og fodhvilerens vandrette  bevægelse  skal ved låsning af disse bevægelser ikke belastes med mere end 50 til 100 gram, da denne belastning er rigelig til at låse med.

RENGØRING

Vedrørende læderpleje henvises der til individuelle produkt læderplejemidler.

Som OPTION kan der ved ordreafgivelse bestilles:

4 individuelle montérbare transport hjul,

diodelys under madrassen samt

andre læderfarver udover standardfarven.

Briksens læderbetræk leveres som standard i en stålblå farve.

Garanti på elektroniske komponenter er 18 måneder.

Ved udskiftning eller reparation påregnes  transport/ timeløn.

Levering ab.fabrik.

Købsbetingelser: Kontant ell. leasing

Underskrivelse af købekontrakt ved bestilling.

Ved køb af briks gælder følgende:

———————————————

Body-sds-Massage-Table er patent og designbeskyttet

Tak for din interesse for Body-sds MassageBriksen.

Ordre sendes til Body-sds-massage-table.

Der må forventes 3 mdr.´s leveringstid fra ordreafgivelse til levering. Ligeledes skal halvdelen af briksens pris (eksklusiv indenlands moms) overføres til produktionsværkstedets konto før ordren effektueres og er bindende.

Resten af beløbet betales før levering.

Read More

Recent Blog Posts

Read More